ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Хит Микс Мюзик ООД ЕИК 204723940
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Изгрев, ул. Атанас Далчев № 3, вх. В, ап. 41, ет. 2
Органи на управление Управители - Йорданчо Василкоски и Християна Христова Тотева (заедно и поотделно)
Съдружници  Йорданчо Василкоски и Християна Христова Тотева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Hit Mix Music logo Hit Mix Music
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикално - информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 24.04.2018 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4–157–01
Вид на доставчика Търговски
Решения