ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД ЕИК 205214825
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО - р-н Възраждане, ул. Позитано № 20
Органи на управление Нора Борисова Стоичкова
Едноличен собственик на капитала  Фондация Дума, ЕИК 176936800
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Българска свободна телевизия - БСТВ logo Българска свободна телевизия - БСТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 24.01.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-159-01
Вид на доставчика Обществен
Решения