ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

БОЛКАН МЮЗИК ООД ЕИК 205165837
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, пл. Георги Измирлиев № 17
Органи на управление Деянчо Гьоргиев, Милена Гьоргиев (заедно и поотделно)
Съдружници  Деянчо Гьоргиев, Милена Гьоргиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Balkan music/Балкан мюзик logo Balkan music/Балкан мюзик
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.12.2018 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-160-01
Вид на доставчика Търговски
Решения