ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД ЕИК 205497750
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО - район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински № 12
е-mail mboneva@codefashion.bg
Органи на управление Невена Дацкова и Мария Бонева (заедно и поотделно)
Съдружници  Одасио Медия Инвестмънт ЕООД, ЕИК 205521870
Максим Бонев

Лица, упражняващи контрол Одасио Медия Инвестмънт ЕООД, ЕИК 205521870 (едноличен собственик Одасио ЕООД, ЕИК 204502479, с едн. собственик Христо Ибушев)

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Code Fashion logo Code Fashion
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, модна и развлекателна тематика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.04.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-161-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
CODE HEALTH TV logo CODE HEALTH TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, здравно - информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 18.11.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-161-02
Вид на доставчика Търговски
Решения