КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД ЕИК 205497750
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО - район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински № 12
е-mail mboneva@codefashion.bg
Органи на управление Невена Сергеева Сулева и Мария Василева Бонева (заедно и поотделно)
Съдружници  Одасио Медия Инвестмънт ЕООД, ЕИК 205521870
Цветомир Маринов Ганев

Лица, упражняващи контрол Одасио Медия Инвестмънт ЕООД, ЕИК 205521870 (едноличен собственик Одасио ЕООД, ЕИК 204502479)
Цветомир Маринов Ганев

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Code Fashion Code Fashion
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, модна и развлекателна тематика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.04.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-161-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
CODE HEALTH TV CODE HEALTH TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, здравно - информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 18.11.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-161-02
Вид на доставчика Търговски
Решения