ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Фондация Алфа 2018 ЕИК 176814045
Държава България
Адрес на управление гр. София 1164, р-н Средец, пл. Славейков № 4А
Органи на управление Волен Сидеров - управител
Лица, упражняващи контрол Волен Сидеров - учредител
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


АЛФА ТВ logo АЛФА ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-образователен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-023-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт https://www.alfa.bg/
АЛФА ТВ/ ALFA TV logo АЛФА ТВ/ ALFA TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-образователен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.10.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-162-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт https://www.alfa.bg/