ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ди Енд Джи ЕООД ЕИК 123746558
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 105 А
Органи на управление Управител - Диляна Иванова Дюлгерова
Едноличен собственик на капитала  Диляна Иванкова Дюлгерова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Телевизия СТЗ logo Телевизия СТЗ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
Област Стара Загора

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.12.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-163-01
Вид на доставчика Търговски
Решения