Ди енд Джи ЕООД ЕИК 123746558
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет. 3
Органи на управление Управител - Диляна Иванова Дюлгерова
Едноличен собственик на капитала  Диляна Иванкова Дюлгерова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър


Телевизия СТЗ Телевизия СТЗ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
Област Стара Загора

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.12.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-163-01
Вид на доставчика Търговски
Решения