ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Фондация Саворе - Самоков ЕИК 130461762
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков, кв. Възраждане, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1
Органи на управление Председател на Управителния съвет - Христо Николов
Управителен съвет - Христо Николов, Крум Тасков и Нели Таскова 

Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Романи Як logo Романи Як
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, с ромска насоченост
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.07.2022 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-164-01
Вид на доставчика Обществен
Решения