ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

КАЛРТОН ИНВЕСТ ЕООД ЕИК 201019404
Държава България
Адрес на управление гр. Варна, р-н Приморски, бул. Чаталджа бл.20 вх.Б ет.5 ап.48
Органи на управление Христо Янков Ненов
Едноличен собственик на капитала  Христо Янков Ненов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Б1Б СПОРТ ТВ logo Б1Б СПОРТ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.08.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-165-01
Вид на доставчика Търговски
Решения