КАЛРТОН ИНВЕСТ ЕООД ЕИК 201019404
Държава България
Адрес на управление гр. Варна, р-н Приморски, бул. Чаталджа бл.20 вх.Б ет.5 ап.48
Адрес за кореспонденция гр. Варна, р-н Приморски, бул. Чаталджа бл.20 вх.Б ет.5 ап.48
Органи на управление Управител - Ерик Калртон
Едноличен собственик на капитала  Ерик Калртон
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


b1b.box b1b.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.08.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-165-01
Вид на доставчика Търговски
Решения