ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Про Кидс ООД ЕИК 201044702
Държава България
Адрес на управление гр. София, бул. Александър Малинов № 57А
Органи на управление Управител - Емил Симеонов
Съдружници  Про Филмс ООД, ЕИК131355676 и Добромир Николов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


СУПЕР ТУУНС (SUPER TOONS) logo СУПЕР ТУУНС (SUPER TOONS)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, детски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-166-01
Вид на доставчика Търговски
Решения