ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Скай Екстрим ЕООД ЕИК 201446438
Държава България
Адрес на управление Сопот, ж.к. местност Манастирски лозя, ул. 7
Органи на управление Управител - Валери Цветанов
Едноличен собственик на капитала  Валери Цветанов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


KarlovoPress logo KarlovoPress
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 5:00

Вид обхват Регионален
общини Карлово, Сопот, Хисаря и Павел Баня

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 22.07.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-168-01
Вид на доставчика Търговски
Решения