ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Лени Филм ЕООД ЕИК 205789562
Държава България
Адрес на управление гр. София, Димитър Петков № 107, вх. А, ет. 1, ап. 1
Органи на управление Управител - Илийчо Алеков
Едноличен собственик на капитала  Илийчо Алеков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


НОСТАЛГИЯ/ NOSTALGIA logo НОСТАЛГИЯ/ NOSTALGIA
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 05.04.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-069-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
CINEMANIA/ СИНЕМАНИЯ logo CINEMANIA/ СИНЕМАНИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.10.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-169-01
Вид на доставчика Търговски
Решения