ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Хоум Нетуърк ООД ЕИК 206238804
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Врабча № 12Б, ет. 3, ап. 2
Органи на управление Управители - Владимир Иванов и Емил Друмев (заедно и поотделно)
Съдружници  Уан Медиа Груп ЕООД, ЕИК  206226759  Емил Друмев и Ясен Друмев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Home One TV logo Home One TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 04.12.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-170-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Home Mall TV logo Home Mall TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-170-02
Вид на доставчика Търговски
Решения