Българе ТВ ЕООД ЕИК 205319961
Държава България
Адрес на управление гр. София СО - район Красно село, ж.к. Бъкстон, бул. Цар Борис III № 159 А,
Органи на управление Управител - Елена Андерсон
Едноличен собственик на капитала  Елена Андерсон
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Национална Телевизия Българе Национална Телевизия Българе
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 16.12.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-171-01
Вид на доставчика Търговски
Решения