ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Еспи Консулт Онтарио ЕООД ЕИК 204421550
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, СО - район Младост, ж.к. Младост 1А, бул. Александър Малинов № 23, Бизнес център "Сити поинт", ет. 2, офис 58
Телефон 0885718826
е-mail [email protected]
Органи на управление Управител - Петьо Петков
Едноличен собственик на капитала  Петьо Петков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


BG + (БГ +) logo BG + (БГ +)
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 14.01.2022 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-173-01
Вид на доставчика Търговски
Решения