Фокус - Нунти ООД ЕИК 130552817
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Султан Тепе № 8
Органи на управление Управител - Диян Димитров
Съдружници  Трифон Балевски, Тетяна Узунова и Деница Джурова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ФОКУС – ПИРИН РАДИО ФОКУС – ПИРИН
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 25.07.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-027-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.focus-radio.net/
РАДИО ФОКУС –СОФИЯ РАДИО ФОКУС –СОФИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 25.07.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-027-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.focus-radio.net/
Streaming  ONLINE