ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

България Броудкастинг Груп ЕООД ЕИК 205920606
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 17
Органи на управление Управител - Стоян Реджов
Едноличен собственик на капитала  Белогоур Холдинг ЕООД, ЕИК 206197510
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Телевизия Дартс logo Телевизия Дартс
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:30

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.10.2022 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-174-01
Вид на доставчика Търговски
Решения