ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

МУЛТИМЕДИА ООД ЕИК 103960106
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9009, р-н Младост, ул. Секвоя № 8, ет. 2, ап. 4
Органи на управление Венцислав Стефанов Куцаров, Денислав Дианов Драганов (поотделно)
Съдружници  Денислав Дианов Драганов, Андрей Петров Желев, Анелия Дианова Драганова-Куцарова, Александрина Николаева Трайкова, Венцислав Стефанов Куцаров, Кристиян Владимиров Иванов, Мая Милкова Динева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV21 (ТВ21) logo TV21 (ТВ21)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.01.2023 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-175-01
Вид на доставчика Търговски
Решения