ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ХЕЛТ ТЕХ ЕООД ЕИК 204447773
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ж.к. Изгрев, ул. Елемаг № 32
е-mail iliev.blitz@gmail.com
Органи на управление Управител - Георги Илиев
Едноличен собственик на капитала  Георги Илиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"MeteoBalkans/ МетеоБолканс logo MeteoBalkans/ МетеоБолканс
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-развлекателен, с фокус върху прогнозата за времето
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.03.2024 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-177-01
Вид на доставчика Търговски
Решения