ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Римекс ООД ЕИК 106514493
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Борис І № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 29
Телефон 0886061082; 0888401152
е-mail damianov@rimex-ltd.com
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Димитраки Хаджитошин № 22
Органи на управление Илиан Дамянов Иванов
Съдружници  Илиан Дамянов Иванов, Горан Димитров Данчовски, Евгения Рачева Хинчовска, Мартин Иванчев Стоянов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


RM CHANNEL logo RM CHANNEL
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.08.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-078-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tv.rimex-ltd.com/
Streaming  ONLINE