ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Сателитни Системи ЕООД ЕИК 831114006
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис III № 12
Телефон 072266111, 0887586126
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис ІІІ, № 12
Органи на управление Управител - Георги Шуманов и Иво  Бързанов
Едноличен собственик на капитала  Ай Ти Джи Груп ООД, ЕИК 201732247
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


КАНАЛ РИЛА logo КАНАЛ РИЛА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 6:00

Вид обхват Местен
за гр. Самоков, к.к. Боровец и селата: Доспей, Драгушиново, Продановци, Райово, Широки дол, Злокучене, Белчин, Алино, Поповяне, Ковачевци, Бели Искър, Говедарци, Мала църква, Маджаре

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 21.10.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-137-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.rila.tv/