Тв Сат Ком ООД ЕИК 115545438
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4030, ул. Иван Гарванов № 6
Телефон 0892406345;032 629410
е-mail ikoniko@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Асеновград, ул. "Ком" № 2
Органи на управление Управител - Красимир Кирилов Кирев
Съдружници  Красимир Кирилов Кирев и Кирил Красимиров Кирев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТВ САТ КОМ ТВ САТ КОМ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Местен
гр. Асеновград, гр. Куклен и с. Мулдава, област Пловдив

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.11.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-104-01
Вид на доставчика Търговски
Решения