ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТВ САТ КОМ ЕООД ЕИК 115545438
Държава България
Адрес на управление гр. Асеновград 4230, ул. Александър Стамболийски № 2, ет. 2
Телефон 0892406345; 032629410;0877197781
е-mail office@tvsatcom.bg
Органи на управление Георги Добринов Македонски

Едноличен собственик на капитала  Георги Добринов Македонски
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТВ САТ КОМ logo ТВ САТ КОМ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Местен
гр. Асеновград, гр. Куклен и с. Мулдава, област Пловдив

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.11.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-104-01
Вид на доставчика Търговски
Решения