БТВ Медиа Груп ЕАД ЕИК 130081393
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Триадица, Административна сграда на НДК, пл. България № 1
е-mail office@btv.bg
Органи на управление Представляващи - Господин Йовчев, Тонислав Попов, Мартин Швехлак и Ралф Бартолайт - само заедно от всеки двама изпълнителни директори. 
Управителен съвет - Господин Йовчев, Тонислав Попов, Мартин Швехлак и Ралф Бартолайт.
Надзорен съвет - Красимир Гергов, Душан Швалек и Дебора Ан Куеснел.

Едноличен собственик на капитала  Си Ем И Бългерия Би Ви (Нидерландия)
Лица, упражняващи контрол Си Ем И Бългерия Би Ви (Нидерландия)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


bTV ACTION bTV ACTION
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.06.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-04
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/action
Streaming  ONLINE
bTV ACTION bTV ACTION
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 20:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–003–02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/action
bTV CINEMA bTV CINEMA
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.12.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/cinema
bTV COMEDY bTV COMEDY
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.09.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/comedy
bTV International bTV International
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Mеждународен
Европа, Азия, Северна Америка с фокус върху: Гърция, Турция, Испания, Великобритания, Германия, Италия, САЩ и Канада.

Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 12.07.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-6-002-1
Вид на доставчика Търговски
Решения
bTV International bTV International
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 14.12.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-07
Вид на доставчика Търговски
Решения
bTV LADY bTV LADY
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, насочен към женската аудитория
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 28.01.2012 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/lady
NOVELLA/ НОВЕЛА NOVELLA/ НОВЕЛА
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-003-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
RING RING
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-05
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://btvnovinite.bg/sport/
Б ТВ Б ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 17.11.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-012-06
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/
Streaming  ONLINE
Б ТВ Б ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.10.2013 г.
Лицензия ЛРР–01–3–003–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.btv.bg/
Streaming  ONLINE
бТВ РАДИО/ bTV RADIO бТВ РАДИО/ bTV RADIO
Вид дейност Радио
Профил Политематичен, с информационна насоченост
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 101.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-004-03-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://btvradio.bg/
Streaming  ONLINE
бТВ РАДИО/ bTV RADIO бТВ РАДИО/ bTV RADIO
Вид дейност Радио
Профил Политематичен, с информационна насоченост
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кърджали , 98.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-004-03-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
бТВ РАДИО/ bTV RADIO бТВ РАДИО/ bTV RADIO
Вид дейност Радио
Профил Политематичен, с информационна насоченост
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велинград , 106.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.03.2017 г.
Лицензия 1-004-03-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
бТВ РАДИО/ bTV RADIO бТВ РАДИО/ bTV RADIO
Вид дейност Радио
Профил Политематичен, с информационна насоченост
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Русе , 89.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 14.06.2018 г.
Лицензия 1-004-03-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
ЕНДЖОЙ/ N-JOY ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Перник , 107.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.06.2010 г.
Лицензия 1-004-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming  ONLINE
ЗИ-РОК/ Z-ROCK ЗИ-РОК/ Z-ROCK
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - рок музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Гоце Делчев , 102.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 15.01.2010 г.
Лицензия 1-004-02-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.zrock.bg/
Streaming  ONLINE
ЗИ-РОК/ Z-ROCK ЗИ-РОК/ Z-ROCK
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - рок музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пазарджик , 104.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 22.03.2011 г.
Лицензия 1-004-02-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.zrock.bg/
Streaming  ONLINE
Услуги по заявка Подкаст
Параметри предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите. Съдържанието е достъпно на интернет сайта на доставчика с адрес: https://btvsport.bg/ - Подкасти (https://btvsport.bg/za-sporta-bez-klisheta/ - съдържание със спортна насоченост, включващо разговори с личности от света на спорта и https://btvsport.bg/dvama-gameri-i-polovina/ – продължение на телевизионното предаване „Геймър“.
Териториален обхват неограничен

Дата на стартиране 12.01.2023 г.

Подкаст
Параметри предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, с насоченост бизнес, икономика, финанси. Съдържанието е достъпно в обособена секция „Подкаст“ на интернет сайт на доставчика с адрес: https://businessnovinite.bg/podkast.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 12.01.2023 г.

Подкаст
Параметри предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, с информационна насоченост, включващо разговори с журналисти. Съдържанието е достъпно в обособена секция „Newsroom“ на интернет сайт на доставчика с адрес: https://btvnovinite.bg/tag/?tag=newsroom&o=date.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 12.01.2023 г.

Видео по поръчка
Параметри предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, с развлекателна насоченост. Съдържанието е достъпно в обособена секция „Видео“ на интернет сайт на доставчика с адрес: https://ladyzone.bg/videa.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 12.01.2023 г.

Видео по поръчка
Параметри предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание, включващо архив на телевизионни предавания, емисии, сериали и друго, при поискване от потребителите. Съдържанието е достъпно на интернет страницата на доставчика на адрес: www.btvplus.bg
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 12.01.2023 г.

Видео по поръчка
Параметри 1. Потребителски достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог с предварително определени от БТВ Медиа груп ЕАД произведения и 2. Включване на допълнителна услуга с наименование ВОЙО СИНЕМА ЧЕНЪЛ (VOYO CINEMA CHANNEL) в рамките на предоставяната от БТВ Медиа груп ЕАД услуга ВОЙО (VOYO), предоставяща достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително определени от БТВ Медиа груп ЕАД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 09.03.2012 г.