ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail [email protected]
Органи на управление Николай Стефанов Андреев

Управителен съвет: Асен Маринов Великов, Стоян Красимиров Каранлъков, Николай Стефанов Андреев, Николай Иванов Гаврилов

Надзорен съвет: Николаос Статопулос, Виктория Боклаг, Янез Живко


Едноличен собственик на капитала  Словения Броудбанд С.а.р.л., Идентификация B145882, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ЛЮКСЕМБУРГ

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ВИВАКОМ АРЕНА (VIVACOM ARENA) logo ВИВАКОМ АРЕНА (VIVACOM ARENA)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 11.07.2017 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-155-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация Видео по поръчка (Video On demand)
Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални произведения (филми, сериали, предавания, музикални клипове), включени във видеотека със съдържание подбрано и актуализирано от Виваком България ЕАД, срещу заплащане на единична цена на произведение или фиксирана месечна цена за абонаментен пакет от произведения. Услугата се предоставя при получаване на Vivacom TV чрез интернет свързаност и е достъпна в избран от потребителя момент.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 25.04.2014 г.