Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Радио Експрес АД ЕИК 831053592
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. Сребърна № 21
Органи на управление Изпълнителен директор - Гергана Стефанова Данова 
Съвет на директорите - Гергана Стефанова Данова, Драгомир Райков Владов и Мила Тодорова Ергина

Акционери  Агенция Витоша ЕООД, ЕИК 831654881 и Бест Съксес Инвестмънт ЕООД, ЕИК 203819996
Лица, упражняващи контрол 1. Агенция Витоша ЕООД, ЕИК 831654881 с управител Гергана Стефанова Данова и едноличен собственик на капитала Витоша ФМ ЕООД, ЕИК 131365158;
2. Бест Съксес Инвестмънт ЕООД, ЕИК 2038199966 с управител Гергана Стефанова Данова и едноличен собственик на капитала Торук ЛТД, чуждестранно юридическо лице, държава КипърРАДИО THE VOICE РАДИО THE VOICE
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , честота 96.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-007-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.thevoice.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО THE VOICE РАДИО THE VOICE
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив , честота 106.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-007-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.thevoice.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО THE VOICE РАДИО THE VOICE
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Карнобат , 93.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2014 г.
Лицензия 1-007-01-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.thevoice.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО THE VOICE РАДИО THE VOICE
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Смолян , 88.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.05.2015 г.
Лицензия 1-007-01-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.thevoice.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО THE VOICE РАДИО THE VOICE
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Поморие , 98.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.04.2017 г.
Лицензия 1-007-01-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО THE VOICE  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кърджали , честота 107.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Лицензия 1-007-01-06
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения