ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ВИРДЖИНИЯ - ЕР ЕН ЕООД ЕИК 102634958
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур, бл. 153, вх. 2, ет. 1
Телефон 056 919230; 0888726969
е-mail [email protected]
Органи на управление Георги Стоянов Стоянов
Едноличен собственик на капитала  Георги Стоянов Стоянов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


КАНАЛ 0 logo КАНАЛ 0
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Регионален
област Бургас

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.03.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-022-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.rn-tv.com/