ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД ЕИК 831905305
Държава България
Адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10
Органи на управление Мила Тодорова Ергина
Едноличен собственик на капитала  Витоша ФМ ЕООД, ЕИК 131365158, с управител Мила Тодорова Ергина и едноличен собственик на капитала Нова Броудкастинг Груп ЕООД, ЕИК 205738443.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО МЕДЖИК ФМ logo РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 92.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-005-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ logo РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив , 97.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-005-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ logo РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин , 96.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-005-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
MAGIC TV logo MAGIC TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.12.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-131-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.magictv.bg/
Streaming  ONLINE