ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Софийски университет Св. Климент Охридски ЕИК 000670680
Държава България
Адрес на управление гр. София, бул. Цар Освободител № 15
Органи на управление проф. д-р Георги Вълчев - ректор
  Финансира се от бюджета на СУ Св. Климент Охридски
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


АЛМА МАТЕР - КЛАСИКА logo АЛМА МАТЕР - КЛАСИКА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 88.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-062 -01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Streaming  ONLINE
АЛМА МАТЕР logo АЛМА МАТЕР
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 24.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-097-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://amtv.bg/