ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

КИВИ-ТВ ООД ЕИК 107009953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1373, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл.134, вх. В, ет. 1, ап. 38
Телефон 0888550500
е-mail [email protected]; [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1330, р-н Възраждане, ул. Гюешево № 85
Органи на управление Тони Йотов Танов
Съдружници  Димитрина Неделчева Латева, Десислава Тонева Танова, Тони Йотов Танов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


КАНАЛ ФОКУС logo КАНАЛ ФОКУС
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 5:00

Вид обхват Местен
град Севлиево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.10.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-055-01
Вид на доставчика Търговски
Решения