ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД ЕИК 831654881
Държава България
Адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10
Органи на управление Мила Тодорова Ергина
Едноличен собственик на капитала  Витоша ФМ ЕООД, ЕИК 131365158, с управител Мила Тодорова Ергина и едноличен собственик на капитала Нова Броудкастинг Груп ЕООД, ЕИК 205738443.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград , 93.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-006-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас , 96.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-006-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна , 92.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-006-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр.Плевен , 106.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-006-01-04
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив , 97.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-006-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 97.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-006-01-06
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Добрич , 96.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-006-01-07
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Сливен , 106.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-006-01-08
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Смолян , 90.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-006-01-09
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Севлиево , 90.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 25.05.2014 г.
Лицензия 1-006-01-10
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovitosha.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич , 94.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-006-01-11
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кърджали , 106.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 19.03.2019 г.
Лицензия 1-006-01-12
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин , 95.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 13.11.2019 г.
Лицензия 1-006-01-13
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Свиленград , 97.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 12.08.2020 г.
Лицензия 1-006-01-14
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Силистра , 105.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 12.07.2011 г.
Лицензия 1-006-01-15
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ВИТОША logo РАДИО ВИТОША
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Козлодуй , 100.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.07.2015 г.
Лицензия 1-006-01-16
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ВИТОША  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Габрово , 98.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 15.07.2008 г.
Лицензия 1-006-01-17
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения