Евроком - Царевец ООД ЕИК 104098480
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, пл. Майка България № 2, ет. 2
Телефон 062/ 606616; 062 606 444
е-mail pangelova@cablebg.net
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Органи на управление Управител - Мартин Иванов Йовчев 
Съдружници  Росен Петров Илчев и Валентин Петков Реков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно - новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
регионален за област Велико Търново, общините: Плевен, Подрим, Левски, Никопол, Гулянци, Троян, градовете: Г. Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Севлиево, Левски, Павликени, Д. Митрополия, Г. Митрополия, Тръстеник, Тетевен, Павликени, Бяла, Две Могили и селата: Самоводене, Поликраище и Първомайци

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 21.09.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-031-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://ekcarevec.com/