ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

БАЦ ЕООД ЕИК 101510110
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. Цар Борис № 45
Органи на управление Управител - Христо Димитров Бацанов 
Едноличен собственик на капитала  Христо Димитров Бацанов 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БАЦ logo БАЦ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Регионален
областите Благоевград, София, София - град, градовете Пловдив и Пазарджик

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 22.03.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-010-01
Вид на доставчика Търговски
Решения