Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


БАЦ ЕООД ЕИК 101510110
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. Цар Борис № 45
Органи на управление Управител - Христо Димитров Бацанов 
Едноличен собственик на капитала  Христо Димитров Бацанов 


БАЦ БАЦ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Регионален
областите Благоевград, София, София - град, градовете Пловдив и Пазарджик

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 22.03.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-010-01
Вид на доставчика Търговски
Решения