ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ВВД - Руйчев ЕООД ЕИК 101668594
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Иван Михайлов № 56
Органи на управление Управител - Владимир Костадинов Руйчев 
Едноличен собственик на капитала  Владимир Костадинов Руйчев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА logo ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален - народна музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.12.2004 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-019-01
Вид на доставчика Търговски
Решения