ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД ЕИК 104540895
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. Ниш № 7А, вх. В
Телефон 062/ 639909; 0888454041
е-mail videosat21vt@gmail.com
Органи на управление Кирил Кръстев Ников (управител)
Енчо Георгиев Пущиев (прокурист)

Съдружници  Кирил Кръстев Ников, Иван Стефанов Няголов, Енчо Георгиев Пущиев, Стоян Савов Шопов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Видеосат logo Видеосат
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 6:00

Вид обхват Регионален
Област Велико Търново

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 24.07.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-020-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.vdsbg.com/
Streaming  ONLINE