Видеосат 21 Век ООД ЕИК 104540895
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул.Ниш № 7А, вх. В
Телефон 062/ 639909; 0888454041
е-mail videosat21vt@gmail.com
Органи на управление Управител - Кирил Ников
Прокурист - Енчо Пущиев

Съдружници  Стоян Шопов, Енчо Пущиев, Иван Няголов и Кирил Ников 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Видеосат Видеосат
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 6:00

Вид обхват Регионален
Област Велико Търново

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 24.07.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-020-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.vdsbg.com/
Streaming  ONLINE