ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Диана Кабел ТВ ООД ЕИК 128029350
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, жк. Златен рог, бл. 27, ет. 15
Телефон 0895 618 656; 0895 618600
е-mail julietagospodinova@abv.bg; tv@dianacable.net
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. Търговска № 16
Органи на управление Жулиета Ахмедова Господинова, Цветан Валентинов Ревански, Атанас Илчев Илчев (заедно и поотделно)
Съдружници  Илчо Атанасов Илчев, Цветан Валентинов Ревански, Емил Цветанов Ревански, Милен Тодоров Станчев, Миглена Господинова Илиева - Костадинова, Атанас Илчев Илчев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ДИАНА КАБЕЛ 1 logo ДИАНА КАБЕЛ 1
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00
от 7.00 до 23.00

Вид обхват Местен
град Ямбол и селата: Кукорево, Кабиле, Дражево, Стара Река, Козарево, Калчево, Веселиново, Могила, Победа, Симеоново, Окоп, Тенево, Зимница.

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.03.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-029-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.dk-tv.com/
Streaming  ONLINE