ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД ЕИК 124519734
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. Димитър Петков № 4, ет. 3
Телефон 0888581622
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, бул. 25-ти септември № 10
Органи на управление Николай Климентов Вучев


Едноличен собственик на капитала  Булнет Инвестмънт Груп АД, ЕИК 121809013Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Канал 3 logo Канал 3
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 03.03.2023 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-176-01
Вид на доставчика Търговски
Решения