ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Телевизия Евроком ООД ЕИК 121761999
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, СО-район Изгрев; ул. Незабравка № 25, Парк хотел Москва; мецанин
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, СО-район Изгрев; ул. Незабравка № 25, Парк хотел Москва; мецанин
Органи на управление Злати Станков Златев - управител
Съдружници  Злати Станков Златев и Росен Петров Илчев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ЕВРОКОМ logo ЕВРОКОМ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-032-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://eurocom.bg/
ЕКИДС logo ЕКИДС
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, Детска аудитория
Времетраене 13:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 02.08.2004 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-032-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.ekids.bg/