Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Елит Медиа България ЕООД ЕИК 130275893
Държава България
Адрес на управление гр. София 1379, СО р-н Възраждане, ул. Арх. Петко Момчилов N 2, ет. 4
Органи на управление Управител - Гергана Стефанова Данова
Едноличен собственик на капитала  Бест Съксес Инвестмънт ЕООД, ЕИК203819996, с управител Гергана Стефанова Данова и едноличен собственик на капитала Торук ЛТД, чуждестранно юридическо лице, държава Кипър


КАНАЛ 3 КАНАЛ 3
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 21.09.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-033-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kanal3.bg/
Streaming  ONLINE
КАНАЛ 3 КАНАЛ 3
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-010-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kanal3.bg/
Streaming  ONLINE