ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕТ Димитър Липовански - Скарамуш ЕИК 117008682
Държава България
Адрес на управление гр. Русе, бул. Цар Освободител № 44, вх. Б
Адрес за кореспонденция гр. Русе, ул. Рила № 5
Органи на управление Димитър Георгиев Липовански - управител
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО АРЕНА logo РАДИО АРЕНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 6:00

Вид обхват Регионален
област Русе, гр. Бяла, гр. Борово, гр. Две Могили, гр. Вятово, с. Ценово, с. Иваново, с. Сливополе

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 07.05.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-024-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.arenamedia.net/
Streaming  ONLINE