Бумеранг ФМ ЕООД ЕИК 107046713
Държава България
Адрес на управление гр. Габрово, ул. Сан Стефано № 27, ет. 4, офис 10
Органи на управление Управител - Васил Стефанов Василев 
Едноличен собственик на капитала  Васил Стефанов Василев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БУМЕРАНГ FM/ BUMERANG FM БУМЕРАНГ FM/ BUMERANG FM
Вид дейност Радио
Профил Политематичен, формат Hot Adult Contemporary
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Габрово , 101.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 16.04.2007 г.
Лицензия 1-035-01-01
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.bumerangfm.net/
Streaming  ONLINE