ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

КАВАРНА САТ ООД ЕИК 124621041
Държава България
Адрес на управление Каварна 9650, ул. Георги Кирков № 3, вх. Б
Телефон 0570/ 861 66
е-mail [email protected]
Уеб сайт http://kavarnasat.net/
Органи на управление Орхан Велиев Алиев 

Съдружници  Ошнут Велиев Алиев, Светлозар Ангелов Данев, Димитър Николов Иванов, Орхан Велиев Алиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


КАВАРНА САТ logo КАВАРНА САТ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Местен
град Каварна и населените места от община Каварна, гр. Шабла и с. Българево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.09.2008 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-05-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kavarnasat.net/