ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Кис ООД ЕИК 117615472
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Николаевска №2, ет.4
Органи на управление Управител - Антония Косева
Съдружници  Валентин Косев, Антония Косева, Жасмина Косева, Пена Бочева и Бочо Бочев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


КИС13 logo КИС13
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.12.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-056-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kiss13.net/
КИС М + logo КИС М +
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 23:00

Вид обхват Регионален
областите София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ловеч, Велико Търново, Разград, Търговище, Добрич, Кърджали, Шумен и Силистра

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.12.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-056-02
Вид на доставчика Търговски
Решения