ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

КРАКРА АД ЕИК 823090000
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, пл. Кракра Пернишки, хотел Струма - партер №1
Телефон 076/ 603931; 076/ 600201; 076 600548
е-mail [email protected]
Органи на управление Кирил Илиев Спасов, Людмил Данаилов Стойков, Петър Илиев Киров  (заедно)


Акционери  ККК Инвест ООД, Кракра Инвест ЕООД, Селф ООД, КТВ ООД
Лица, упражняващи контрол 1. ККК Инвест ООД, ЕИК 823088394, с управител Петър Илиев Киров и съдружници Божидар Тошев Караджинов, Ваня Борисова Рашева, Кракра Инвест ЕООД
2. Кракра Инвест ЕООД, ЕИК 113055001, с управител и едноличен собственик на капитала Людмил Данаилов Стойков 
3. Селф ООД, ЕИК 823080337, с управител Людмил Данаилов Стойков и съдружници Людмил Данаилов Стойков, Николай Ванчов Стоянчов, Емил Илиев Коцев
4. КТВ ООД, ЕИК 113054771, с управител Кирил Илиев Спасов и съдружници Кирил Илиев Спасов и Красимир Любчов ПавловДействителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


СТРУМА logo СТРУМА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Местен
гр. Перник

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-050-01
Вид на доставчика Търговски
Решения