Новини

Новини

Начало » Новини

Информационен бюлетин на СЕМ Март 2020
Информационен бюлетин на СЕМ Февруари 2020
Информационен бюлетин на СЕМ Януари 2020
Съобщение До доставчиците на медийни услуги за спазване на чл. 7 от ЗРТ
Съобщение ЕРГА за значението на медиите във времена на криза
Позиция СЕМ осъжда нападението над журналисти
Прессъобщение СЕМ, ДАЗД и доставчиците на медийни услуги преподписаха Споразумението за защита на децата
Съобщение СЕМ прекратява обявените конкурси за свободни щатни бройки
Прессъобщение Подписване на споразумение за защита на децата
Съобщение Съветът създава извънредна организация за кореспонденция с физическите и юридическите лица
Конкурс за длъжност главен експерт Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши експерт Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Информационен бюлетин на СЕМ Декември 2019
Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми Срок за подаване на документите 24 февруари 2020 г.
Прессъобщение СЕМ избра генерален директор на БНР
Съобщение до доставчиците на линейни и нелинейни медийни услуги Данни за дела на европейските произведения
Прессъобщение Кандидати за генерален директор на БНР, допуснати до трети етап на Процедурата
Прессъобщение
Кандидати за генерален директор на БНР, допуснати до втори етап на процедурата