НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Спортал.БГ АД ЕИК 200818004
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, партер, офис 1-5 ет. 5
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, партер, офис 1-5 ет. 5
Органи на управление Изпълнителен директор - Стилян  Шишков;
Съвет на директорите - Стилян Шишков, Мартин Петров, Марк Уолдър, Робин Уилям Линг и Ладина Хаймгартнър

Акционери Михаел Рингиер, Евелин Роуз Линг-Рингиер и Тодорка Шишкова.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга под редакционната отговорност на Спортал.бг АД, предоставяща 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция видео на уеб адрес: www.sportal.bg/video.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2023 г.

SPORTAL SPORTAL
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно спортно-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.04.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-091-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.sportal.bg/
Streaming  ONLINE