НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

КОНСЕПТ СТУДИО ЕООД ЕИК 201437371
Държава България
Телефон 02 4954433
е-mail org@conceptstudio.tv
Адрес на управление гр. София 1124, р-н Средец, ул. Светослав Тертер № 5
Органи на управление Кръстьо Стоянов Ламбев
Едноличен собственик на капитала Кръстьо Стоянов Ламбев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Стрийминг услуга
Параметри Онлайн стрийминг платформа за Streaming Video on Demand (SVOD) с възможност за провеждане на онлайн филмови форуми. Платформата „Филмира” съдържа български, европейски и други чуждестранни игрални, документални и анимационни филми и сериали, както и други аудиовизуални произведения. Достъпна е за ползване чрез месечен или годишен абонамент на адрес www.filmira.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 04.12.2020 г.