НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Перо.БГ ЕООД ЕИК 206594864
Държава България
Телефон 0877448888
е-mail pero.novini@gmail.com
Адрес на управление гр. София, СО - район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Деян Белишки, бл. 2, ет. 2, ап. 7
Органи на управление Управител - Салваторе Банков
Едноличен собственик на капитала Салваторе Банков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри достъп до аудио-визуално съдържание на адрес www.pero.bg.
Описание и основни параметри:  новинарски интернет сайт с видео съдържание, обхващащо новини и  репортажи.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 23.07.2021 г.