НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Профит медия груп ЕООД ЕИК 200082907
Държава България
Телефон 02 9710311
е-mail desislava@sportal.bg
Адрес на управление гр. София 1113, СО - район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, партер, офис 1-5 ет. 5
Органи на управление Управител - Стилян  Шишков

Едноличен собственик на капитала СПОРТАЛ.БГ АД, ЕИК 200818004

Лица, упражняващи контрол

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга под редакционната отговорност на Профит медия груп ЕООД, предоставяща 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция видео на уеб адрес: www.profit.bg/video

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2023 г.