НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Сдружение Про Веритас ЕИК 177144701
Държава България
Телефон 0887937108
е-mail spas@zaistinata.com
Адрес на управление гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. Ген. Радко Димитриев“ № 7, ет. 3, ап. 6
Органи на управление Управител - Спас Спасов


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ.

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Предоставяне на видеосъдържание (собствено и от други източници) с предимно публицистичен, разследващ и аналитичен характер, видеорепортажи, интервюта и др., в секция „Видео“ в интернет сайта https://zaistinata.com/, подбрано от доставчика на медийната услуга.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.07.2023 г.