НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Информационна агенция БЛИЦ ЕООД ЕИК 204080210
Държава България
е-mail info@blitz.bg
Адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. Чумерна № 14, ет. 1
Органи на управление Управител - Ивайло Крачунов

Едноличен собственик на капитала Ивайло Крачунов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга за гледане на предавания в избран от потребителя момент по негова лична заявка, въз основа на каталог от предавания, подбрани от Информационна агенция БЛИЦ ЕООД. Услугата предоставя информационно видео съдържание от актуални събития в обществения, политически и спортен новинарски поток на следните адреси: https://blitz.bg/blits-tv; https://blitz.bg/sport/vairal; https://blitz.bg/youtube; https://blitz.bg/podcast.

Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.01.2023 г.